Ngày 27/11/2020 vừa qua, Toyo Ink Việt Nam đã chính thức đạt được chứng nhận ISO 14001:2015, cấp bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Nhật Bản (JQA).

ISO 14001:2015 là gì?

Hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức, bất kể mọi loại hình hay bản chất, khi hoạt động đều tác động đến môi trường ở một mức độ nhất định. Yêu cầu đặt ra là những doanh nghiệp, tổ chức này cần làm những gì để có thể quản lý, giảm thiểu tác động lên môi trường của mình và hướng tới phát triển bền vững. Đó là lý do của sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 14001 về Hệ thống quản lý môi trường. Được ban hành lần đầu vào năm 1996 bởi Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO), tiêu chuẩn ISO 14001 hiện đã có mặt tại 138 quốc gia và vùng lãnh thổ và đã có trên 140.000 doanh nghiệp, tổ chức được chứng nhận.

Ngày 14/09/2015, phiên bản ISO 14001:2015 được ban hành thay thế cho hai phiên bản trước đó là ISO 14001:1996 và ISO 14001:2004, là phiên bản mới nhất và đang có hiệu lực hiện nay.

Phiên bản này yêu cầu phải nắm bắt được thực trạng của tổ chức hay doanh nghiệp nhằm quản lý  rủi ro tốt hơn; bên cạnh đó cũng chú trọng hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với tổ chức hay doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra, sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

Là một thành viên thuộc tập đoàn artience (tiền thân là tập đoàn Toyo Ink) đến từ Nhật Bản, Toyo Ink Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển luôn chú ý tới việc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ sản xuất tác động lên môi trường. Đề án xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 là một phần trong nỗ lực ấy, và việc chính thức đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 ở thời điểm cuối năm 2020 này chính là minh chứng cụ thể và quan trọng nhất.