Tại Toyo Ink Việt Nam, chúng tôi hướng tới việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ hoàn chỉnh, không ngừng được cải tiến để luôn đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.


Chính sách chất lượng, vì lý do này, đã được đưa ra. Được thiếp lập để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, nó đảm bảo các cam kết của chúng tôi về:


✓  Sản xuất và cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp với các qui định của pháp luật Việt Nam và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

✓  Đảm bảo cho người lao động được đào tạo và huấn luyện các hệ thống quản lý liên quan đến chất lượng, an toàn, môi trường.

✓  Luôn luôn lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu, tiếp thu ý kiến khách hàng để không ngừng cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nhằm cung ứng cho thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

✓  Thường xuyên cập nhật thông tin, cập nhật công nghệ, cải tiến các hệ thống quản lý, hoàn thiện dịch vụ, đáp ứng sự mong đợi của khách hàng.