Toyo Ink Việt Nam, là thành viên của tập đoàn artience đến từ Nhật Bản, hoạt động kinh doanh dựa trên tầm nhìn của tập đoàn, là tạo ra giá trị cộng hưởng với cảm quan, xây dựng một tương lai nơi mà mọi ngườicó thể sống một cuộc sống phong phú.

Ngày nay, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về môi trường và xã hội như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển và an toàn thực phẩm. Với tư cách là một doanh nghiệp có trách nhiệm, Toyo Ink Việt Nam cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp giải quyết những thách thức này, từ đó tạo ra một tương lai sôi động hơn cho đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam và cho cả hành tinh của chúng ta.