Keo PSA

Ứng dụng trên đa dạng các loại chất liệu như giấy, nhựa và màng cho các mục đích khác nhau bao gồm sản xuất băng dính, nhãn, nhãn dán và các vật liệu công nghiệp như PU, xốp PE, ngành công nghiệp màng bảo vệ và màng cửa sổ, dòng keo PSA (keo nhạy áp) của Toyo Ink Việt Nam bao gồm các loại từ dính vĩnh viễn đến có thể gỡ ra và từ khả năng chịu nhiệt đến khả năng chịu lạnh.

✓ Ứng dụng đa dạng

✓ Hiệu suất hàng đầu

Online Inquiries Gửi yêu cầu