KEO GHÉP MÀNG

Diễn giải
Nhận thức rõ việc sử dụng keo ghép màng là điều không thể thiếu trong ứng dụng cán màng tổng hợp đa chức năng, Toyo Ink cung cấp dòng sản phẩm keo ghép màng tương ứng, được phát triển bằng công nghệ hàng đầu, giúp đạt được hiệu suất và chức năng cần thiết phù hợp với đặc tính của vật liệu màng.

Tính năng
✓ Đa chức năng

✓ Thân thiện với môi trường

✓ Chất lượng ổn định

Online Inquiries Gửi yêu cầu
Danh mục: