Mực In Offset Cuộn

Mực in heat-set cho in ấn thương mại hay mực in cold-set cho in ấn báo chí, ấn phẩm.

Dòng mực in offset cuộn của Toyo Ink Việt Nam được pha chế và tùy chỉnh phù hợp cho việc in ấn trên nhiều chất liệu và ở nhiều tốc độ in khác nhau.

✓ Cường độ và mật độ màu cao
✓ Cân bằng mực-nước trên bài in tốt
✓ Khả năng truyền mực tuyệt vời, ngay cả ở tốc độ in cao

Online Inquiries Gửi yêu cầu